Dateschutz

Well “Sports et Loisirs Naturistes, Luxembourg” asbl (SLNL) eng Asbl ass, déi am Grand-Duché vu Lëtzebuerg registréiert ass, gëllen déi do applikabel Bestëmmungen (Gesetz iwwer Fondatiounen an Associatiounen, souwéi Dateschutzgesetz).

Sports et Loisirs Naturistes, Lëtzebuerg verflicht sech, déi gesammelt Donnéeën nëmmen als Mëttel ze benotze fir seng eege statutaresch Aufgaben ze erfëllen.